electrical-company-300x225.jpg

משרד קלינפלץ הנדסה הינו המשרד היחיד המספק את כל שירותי הנדסת החשמל עבור מתקנים מכל סוג ובכל גודל.


תכנון פרויקטים
תכנון וייעוץ של מערכות חשמל לכל סוגי המתקנים, לרבות שטחי משרדים והיי-טק, שטחי מסחר ותעשייה, משרדי ממשלה ועיריות ומתקנים ביטחוניים. המשרד מתכנן מערכות מכל סוג ובכל סדר גודל, כולל תאורת רחוב וכבישים, מערכות רמזורים ועוד.


בדיקות
המשרד מספק שירותי בדיקה וסקירה של מערכות חשמל בכל סוגי המתקנים, לרבות מתקני מתח גבוה ונמוך. כמו כן, מבצע המשרד בדיקות תקינות של גנראטורים, כולל העברה למשרד התשתיות לקבלת היתר. בנוסף, מבצע המשרד סקרים מקיפים במתקנים שונים, ומפיק דוחות מפורטים לתיקון ולהשלמה.


ביצוע תכנון ובדיקות של אירועים – בדיקות תקינות ופיקוח על כל מתקני החשמל באירועים בכל סדר גודל, כולל גנרטורים, אספקות חשמל לצרכני האירוע, תאורה הגברה תיקוני חשמל

רחוב שארית ישראל 37, יפו - תל אביב  •  טל': 6818881 - 03  •  פקס: 6827979 - 03  •  דוא"ל: printer@eng-klainplatz.co.il

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon