התקנה ומתן אישורי תאורת חירום 

אישורי בודק חשמל ואישורי חשמלאי מוסמך למתקנים לפי דרישה

טיפולים מונעים בלוחות חשמל

התייעלות חסכון בחשמל
בקרה התראות ממוקדות סמס
אחזקה מונעת למניעת תקלות ובלאי
ניהול אחזקה שוטפת וניהול אחזקת שבר
עבודות חשמל תקשורת ובקרה
VEX150HV.png
%D7%9B%D7%A6%D7%98_edited.jpg